德班国际

 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
  <menu id="swso6"></menu>
  <input id="swso6"></input>
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
 • CO ANASOFT DěLá

  Software pro správce nemovitostí

  ?e?ení se zamě?ují na správu byt? a nebytovych prostor. Správa byt? online, dálkové ode?ty mě?i??, informace p?es portál, ?i hybridní po?ta uleh?ují na?im zákazník?m jejich ka?dodenní práci.

  více

  Software pro vyrobce tepla

  Vyrobci a distributo?i tepla vystavují faktury odběratel?m podle skute?né spot?eby v co nejkrat?í době. Na?e ?e?ení umo?ňuje vyrobc?m tepla spadajícím pod URSO provádět v?echny úkony související s touto ?inností.

  více

  Digitální vlastnoru?ní podpis

  Je ur?en pro podepisování elektronickych dokument? vlastnoru?ním podpisem a p?iná?í několik inovací oproti zau?ívanému zp?sobu podepisování, a? u? papírovych nebo elektronickych dokument?.

  více

  Enterprise Content Management

  ECM p?íp. Document Management System má za cíl zjednodu?it management toku firemních informací pomocí jednoduché archivace, bezpe?nosti, správy verzí, procesní směrování a udr?ování.

  více

  Portálové ?e?ení

  Slou?í jako úlo?i?tě dokument? pro rychly a jednoduchy p?ístup k nim v rámci firmy, p?ípadně jako zákaznicky portál pro efektivněj?í komunikaci se zákazníky.

  více

  ?ízení vyroby

  ?e?ení pro vyrobní, logistické a správní procesy v pr?myslu zahrnující ?irokou paletu funkcionalit. Z MES systému se postupnym roz?i?ováním a nasazováním novych technologií stalo MOM.

  více

  Optimalizace interní logistiky

  V oblasti interní logistiky jsme vytvo?ili ?e?ení, které je zamě?eno na logistické procesy v pr?myslu. MOM systém EMANS sleduje a ?ídí pohyb materiálu a vyrobk? v podniku.

  více

  Optimalizace externí logistiky

  V ?iroké problematice externí logistiky se primárně zamě?ujeme na optimalizaci uzav?eného svozu a rozvozu materiálu a hotovych vyrobk?, ktery je zabezpe?en v pravidelném cyklu.

  více

  Vyvoj softwaru na míru

  ANASOFT pat?í do první desítky softwarovych dom?. Vyvoj softwaru a aplikací má pro v?echny fáze p?esně definovanou metodiku zast?e?ující v?echny kategorie ?inností.

  více

  Integrace ?e?ení

  Integrací systém? je mo?né dosáhnout optimální provoz proces?, aplikací, databází a vztah?, kde jednotlivé slo?ky mezi sebou komunikují a zachovávají svoji funkcionalitu.

  více

  Zákaznické portály

  Zku?enosti z projekt? ukazují na pot?ebu poskytování relevantních informací a na mo?nost zákaznické samoobsluhy - kde jsou integrovány klí?ové backendové systémy, poskytující na míru ?ité informace, nabídky, ?i slu?by.

  více

  je proces kontrahování t?etí strany na ?ízení IT proces? a systém? mimo organizace, která je vyu?ívá. Malé a st?ední podniky ho vyu?ívají hlavně pro správu ?áste?né IT infrastruktury nebo správy IT jako celku.

  více

  Reference

  Správci spravují více ne? 600 tisíc prostor
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
  <menu id="swso6"></menu>
  <input id="swso6"></input>
 • <menu id="swso6"><u id="swso6"></u></menu>
 • 万博|体育手机版登陆

  彩吧首页

  体彩官网首页下载

  同乐城tlc88手机版

  红中彩票平台登录

  欧洲杯足彩

  博|体育

  博冠的彩的网址址

  利来国际w66手机版